Adatvédelmi Szabályzat

Weblap üzemeltetője a Holisztikus Gyógyító Központ képviselője:

Lóczi Márta
Adószám: 70721517-1-43
Nyilvántartási szám: 37602493
Egészségügyi szakdolgozói nyilvántartási szám: 96641  (ENKK)
Engedélyszám: 503854  (ÁNTSZ 11-22 kerület)
Székhely: Budapest 1223 Kápolna utca 35.
Kapcsolat: adjegeszseget@gmail.com

 

Érdek-képviseleti szerv:
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Betegjogi képviselő: Erhardtné Dr, Gachályi Anikó
Munkaidőben elérhető telefonszáma: 06/20-4899-525
E-mail: erhardtne.aniko@obdk.hu

 

Jelen adatkezelési tájékoztató útján nyújtunk információt arról, hogyan kezeli és védi cégünk azokat az adatokat, melyek weboldalunk használata során, illetve a promóciók, akciók által, írásban vagy egyéb módon (pl. telefon, e-mail) vendégeink közlését követően rendelkezésünkre állnak.

A szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy a tájékoztatóban foglaltakat megismerte, és elfogadja. Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük a szolgáltatás megkezdését megelőzően, kérjük e-mailben jelezze, hogy megválaszolhassuk azt.

 

Milyen adatokat tárolunk Ügyfeleinkről?
Vendégként Ön úgy is használhatja ezt a weboldalt, hogy semmilyen adatát nem adja meg. Egyes oldalakon, bizonyos szolgáltatások igénybe vételéhez azonban szükséges néhány alapadat megadása.  Ezen kívül szolgáltatásaink igénybe vételéhez Ön önkéntesen is megadhat adatokat.

Az információk tartalmazhatják:

 • az Ön nevét, telefonszámát, levelezési vagy e-mail címét
 • az Ön nemét, korát, egészségügyi állapotával kapcsolatos információkat, érdeklődési körét
 • szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményét, tapasztalatait
 • egészségügyi és természetgyógyászati szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeit, szokásait

Az általunk gyűjtött adatok egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi Törvény”) szerinti ‘Személyes Adat.’ Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye esetleg azonosítható. Ilyen az Ön neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális jellemzője -, valamint az adatokból levonható, Önre vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Önnel helyreállítható. Akkor helyreállítható Önnel a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az Önnel kapcsolatos információk a következő célok érdekében kerülnek felhasználásra:

 • regisztráció a szolgáltatások igénybe vétele céljából (ideértve minden, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos információ keresését, vagy kérését);
 • az általunk ajánlott szolgáltatások ellenőrzése illetve bővítése céljából;
 • nyereményjátékok, vetélkedők és promóciók szervezése céljából;

Hogyan gyűjtjük az információkat?
Ön megadhat információt személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül, szolgáltatásaink használatával. Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és azt az ide vonatkozó jogszabály lehetővé teszi. Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek nem szükségesek az elérni kívánt cél megvalósításához.

Az Adatvédelmi Törvényben a Személyes Adatok kezeléséhez előírt hozzájárulást Öntől többek között az alábbi formákban szerezzük be:

 • elektronikus úton a weblapon keresztül
 • nyomtatott dokumentumon pl. kezelőlap

Névtelen információk esetén az alábbiak szerint járunk el:

Mikor Ön felkeresi weboldalunkat, néhány technikai információ – pl. egy másik weboldal, ahonnan látogatása érkezett – automatikusan rögzítésre kerülhet. Ezekből az Ön személye nem azonosítható. Ezen adatok kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra, amelyek alapján különböző statisztikai kimutatásokat készítünk. A névtelen, vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek Személyes Adatnak, így nem tartoznak ezen iránymutatás hatálya alá. Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve: abban az esetben, ha bűnmegelőzési, fogyasztóvédelmi szempontból szükséges, és azt jogszabály előírja vagy kötelezővé teszi. Ebben az esetben is eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak.

Előnyök az Ügyfeleink számára

Az általunk kezelt adatok segítségével tájékoztathatjuk Önt szolgáltatásainkról, promóciónkról és különleges ajánlatainkról.

Ezen információkat a következőképpen juttathatjuk el Önhöz:

 • email
 • telefon
 • közösségi webszolgáltatás útján

Önnek lehetősége van arra, hogy indokolás nélkül, ingyenesen tudomásunkra hozhassa, ha Ön nem kívánja, hogy felhasználjuk adatait közvetlen értékesítési célokra. Az Ön ilyen irányú döntése esetén töröljük adatbázisainkból. Amennyiben az Ön hozzájárulása szükséges Személyes Adatainak kezeléséhez, az adott információt kérő oldalon az erre vonatkozó “hozzájárulás” mező feltüntetésével fogjuk azt kérni a véglegesítés (pl. “Feliratkozás”) előtt. Előfordulhat, hogy az adatkezelés során úgynevezett “hallgatólagos beleegyezésre” támaszkodunk, de csak azokban az esetekben, ha azt jogszabály lehetővé teszi. Az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni Személyes Adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesítjük. Amennyiben Ön Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván hozzánk fordulni, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a KAPCSOLAT pontban feltüntetett elérhetőségünkön.

Kérjük, segítsen bennünket abban, hogy az Önnel kapcsolatos információ pontos, teljes és naprakész legyen. Amennyiben Ön úgy találja, hogy bármely, általunk kezelt, Önnel kapcsolatos információ helytelen vagy hiányos, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a fent említett elérhetőségen. Bármely ilyen információt a lehető legrövidebb időn belül kijavítunk, illetve frissítünk.

Az Ön információinak biztonságát:

 • jelszavas védelem használatával és
 • az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges) védjük.

Kapcsolat

Ez a weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a honlapra. Bár mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítsunk kapcsolódási lehetőséget, ahol a mi biztonsági és titoktartási iránymutatásunkkal megegyező szintű védelem létezik, amennyiben Ön elhagyja ezt a honlapot, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon!

Békéltető Testületek:
A problémák elkerülése érdekében a Békéltető Testület azt javasolja a fogyasztók számára, hogy elektronikus csatornákon keresztül történő értékesítés esetében az 5/2014. számú ajánlásban foglaltakat figyelembe véve, körültekintően járjanak el.

Az áruk és szolgáltatásokkal kapcsolatban minőségi és biztonsági kifogások, a szerződéskötéssel és teljesítéssel kapcsolatos panaszok és termékfelelősségi szabályok alkalmazásával kapcsolatban felmerült viták (fogyasztói jogviták) rendezésének alternatív és díjmentes módja a békéltető testületekhez fordulás. A testülethez a fogyasztó azután fordulhat, miután a vállalkozással megkísérelte rendezni a panasz, kifogás megoldását. A kérelemben meg kell jelölni a jogvita kivizsgálásán túl a fogyasztói igényt is, valamint a kérelemhez csatolni kell a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a fogyasztó előzetesen megkereste a vállalkozást, de az elutasította a kérését a vitarendezést illetően. A békéltető testületek a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működnek. Hozzájuk a fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye, vagy a szerződés teljesítésének helye, esetlegesen a vállalkozás, illetve annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerint illetékes testülethez fordulhat kérelmével.

Online vitarendezési platform:
Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára.

A tájékoztató utolsó frissítésének időpontja: 2017.08.01.